Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Šimon Mackovjak PhD.

Medzinárodné projekty

Vigil-ML - Štúdia smerujúca k zvýšeniu spoľahlivosti a včasnosti predikcií z dát misie Vigil pomocou strojového učenia

Study toward enhancing reliability and timeliness of Vigil mission predictions through Machine Learning

Doba trvania: 1.10.2023 - 31.12.2025
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.

Štúdium dynamiky v oblasti rozhrania medzi vesmírom a atmosférou Zeme

Study of dynamics in interface region between space and Earth’s atmosphere

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.


Národné projekty

* Interdisciplinárne aplikácie pozorovania a výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte

Interdisciplinary applications of cosmic rays observation and research in the laboratory of Institute of Experimental Physics of SAS at the Lomnicky stit observatory

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubančák Ján PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ