Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Šimon Mackovjak PhD.

Medzinárodné projekty

Atmosférické elektrické pole a dynamika nabitých častíc a sekundárne kozmické žiarenie vo vysokých horách

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.

ASPIS - Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)

Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.

Štúdium dynamiky v oblasti rozhrania medzi vesmírom a atmosférou Zeme

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.


Národné projekty

* Interdisciplinárne aplikácie pozorovania a výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte

Interdisciplinary applications of cosmic rays observation and research in the laboratory of Institute of Experimental Physics of SAS at the Lomnicky stit observatory

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubančák Ján PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ