Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Magdalena Bystrzak, Ph.D.

Vedecká tajomníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5441 6025
ORCID:
Číslo ORCID