Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Zoltán Garai PhD.

Národné projekty

* Extrasolárne planéty: extrémny prípad interagujúcich dvojhviezd

Extrasolar planets: an extrem case of interacting binary stars

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Budaj Ján CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ