Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. Ing. Ivan Štich DrSc.

Medzinárodné projekty

TREX - Ako dosiahnuť reálnu chemickú presnosť v exascale ére

Targeting Real Chemical Accuracy at the Exascale (TREX)

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.3.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Štich Ivan DrSc.


Národné projekty

-

Manipulation of spin properties in 2D materials

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2024
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Štich Ivan DrSc.

Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER

Low-dimensional materials - manipulation, functionalisation and bioapplications: LOW-D-MATTER

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Štich Ivan DrSc.

2DQMC - Štúdium elektrónových vlastností 2D materiálov ultra-presnými metódami kvantového Monte Carla

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Štich Ivan DrSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ