Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. Ing. Ivan Štich DrSc.

Národné projekty

-

Manipulation of spin properties in 2D materials

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2024
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan DrSc.

2DQMC - Štúdium elektrónových vlastností 2D materiálov ultra-presnými metódami kvantového Monte Carla

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ