Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Miroslav Varšo, Dr. theol.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ANDOKOVÁ, Marcela - BRODŇANSKÁ, Erika - DUBOVSKÝ, Peter - HAJAS, Róbert - HIDVÉGHYOVÁ, Lucia - HROBOŇ, Bohdan - JANČOVIČ, Jozef - KACIAN, Adrián - KARDIS, Mária - KĽUSKOVÁ, Mykhaylyna - LAPKO, Róbert - MAREK, Libor - MATULA, Jozef - MOĎOROŠI, Ivan - PIGULA, Juraj - SOVA, Milan - STRENKOVÁ, Iveta - ŠTRBÁK, Martin - TIŇO, Jozef - TYROL, Anton - VARŠO, Miroslav - VILHAN, Pavel. Žalmy 26 - 50. Editori: Bohdan Hroboň, Adrián Kacian. 1. vyd. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha ; Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2022. 727 s. Komentáre k Starému zákonu, 10. zväzok. ISBN 978-80-8191-380-8 Typ: AAB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus