Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Miroslav Varšo Dr. theol.

Národné projekty

Komentár ku Knihe Pieseň piesní

Commentary on the Book of Canticles

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Varšo Miroslav Dr. theol.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ