Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Miroslav Varšo Dr. theol.

Národné projekty

Komentár ku Knihe Pieseň piesní

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Varšo Miroslav Dr. theol.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ