Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Branislav Uhrecký PhD.

Národné projekty

* Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby

Cognitive and social skills supporting decision making and the quality of performance of Emergency medical services crew members. Cognitive and social skills supporting decision making and the quality of performance of Emergency medical services crew memb

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gurňáková Jitka PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ