Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Paulína Šmeringaiová PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Slovensko-poľské jazykové a kultúrne kontakty
Slovak-Polish Language and Cultural Contacts
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Žeňuchová Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021


Národné projekty

* Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku
Everyday Life in Interaction of Latin and Byzantine Culture on Example of Carpathian Region in Modern Period
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. ThDr. Zubko Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ