Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Daniel Szatmári PhD.

Medzinárodné projekty

LAPIA - Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku

Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia

Doba trvania: 15.2.2023 - 14.8.2024
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szatmári Daniel PhD.

* TMP4LAPIA - Údaje z misií tretích strán na identifikáciu potenciálnych nelegálnych aktivít na Slovensku

The Third-Party Missions Datasets for Identification of Potential Illegal Activities in Slovakia

Doba trvania: 1.8.2023 - 31.7.2024
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Goga Tomáš PhD.


Národné projekty

Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ

Detection of landscape diversity and its changes in Slovakia based on remote sensing data in the context of the European Green Deal

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szatmári Daniel PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ