Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Martin Foltin PhD.

Národné projekty

* K idei ľudských práv: koncepty, problémy , perspektívy

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Sedová Tatiana CSc.

* Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia

Slovakia - Central European Perspectives of Thinking

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martinkovič Marcel PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ