Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Marianna Mrva PhD.

Medzinárodné projekty

REDACT - Digitalizácia a konšpiračné teórie

Researching Europe, Digitalisation and Conspiracy Theories

Doba trvania: 1.11.2022 - 30.10.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mrva Marianna PhD.


Národné projekty

* Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Želinský Dominik PhD.

* Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku

Social context of generalized and institutional trust in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klobucký Robert PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ