Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KONEČNÝ, Lukáš - KOMOROVSKÝ, Stanislav - VÍCHA, Jan - KENNETH, Ruud - REPISKÝ, Michal. Exact Two-Component TDDFT with Simple Two-Electron Picture- Change Corrections: X-ray Absorption Spectra Near L- and M-Edges of Four-Component Quality at Two-Component Cost. In Journal of Physical Chemistry A.Molecules, spectroscopy, kinetics, environment, and general theory, 2023, vol. 127, p. 1360-1376. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.675 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1089-5639. Typ: ADCA
  • PIKULOVÁ, Petra - MISENKOVA, Debora - MAREK, Radek - KOMOROVSKÝ, Stanislav - NOVOTNÝ, Jan. Quadratic Spin - Orbit Mechanism of the Electronic g-Tensor. In Journal of Chemical Theory and Computation, 2023, vol. 19, p. 1765-1776. (2022: 5.5 - IF, Q1 - JCR, 1.665 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1549-9618. Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus