Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Martin Menkyna - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • JURČIŠINOVÁ, Eva - JURČIŠIN, Marián - MENKYNA, Martin. Anomalous scaling in the Kazantsev-Kraichnan model with finite time correlations: two-loop renormalization group analysis of relevant composite operators. In European Physical Journal B, 2018, vol. 91, no. 12, art. no. 313. (1.536 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1434-6028. Typ: ADCA
  • JURČIŠINOVÁ, Eva - JURČIŠIN, Marián - MENKYNA, Martin. Influence of Finite-Time Velocity Correlations on Scaling Properties of the Magnetic Field in the Kazantsev-Kraichnan Model: Two-Loop Renormalization Group Analysis. In Theoretical and Mathematical Physics, 2019, vol. 200, no. 2, p. 1126-1138. (0.901 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0040-5779. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus