Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Michal Bodík - projektová činnosť

Národné projekty

* Modifikácia rozhraní pre zlepšenie parametrov perovskitových solárnych článkov
Interface modifications for parameters improvement of perovskite solar cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ