Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Ján Graban PhD.

Medzinárodné projekty

* RESIST-D - Interakcia medzi odmenou a stresom ako neurobiologický podklad odolnosti a rezistencie v duševnom zdraví a depresii: Rozsiahly translačný projekt

Reward-stress interactions as neurobiological substrate for resilience and vulnerability in mental health and depression: A translational large-scale project

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.

* Liečba chorôb modifikáciou genómu

Genome Editing to Treat Humans Diseases

Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.

* Význam interakcie mozog-črevo pri rozvoji posttraumatickej stresovej poruchy na základe predklinických štúdií

The importance of brain-gut interaction in the development of posttraumatic stress disorder based upon preclinical studies

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.


Národné projekty

* Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.

* Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov

Coping with psychosocial stress situations in patients with depressive disorder in relation to age and unravelling the mechanisms involved

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.

* Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom

Enhancement of endocannabinoid signaling as a promising target for the treatment of stress-related psychiatric disorders

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ