Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Lucia Heldáková PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov
Current state and functioning of Slovak national education - reflection of teachers, reflection of students and reflection of parents
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2024


Národné projekty

* Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania
Reflection of Slovak national educational system in Hungary in the context of the present and other perspectives of its functioning
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ