Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Lucia Heldáková, PhD.

vedecká pracovníčka
Spoločenskovedný ústav
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421907438800
Výskumné zameranie:
propaganda; kultúra; národnostné menšiny; médiá
ORCID:
Číslo ORCID