Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jozef Zagrapan PhD.

Národné projekty

* GEOPREF - GEOPREF: Nové merania a metódy pre štúdium individuálnych geopolitických preferencií v strednej a východnej Európe.

GEOPREF: New measurements and methods for the study of individual geopolitical preferences in Central and Eastern Europe.

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Torres-Adán Ángel PhD.

* NAPONET - Nacionalizmus, populizmus a sociálne siete v komparatívnej perspektíve

Nationalism, populism and social networks in a comparative perspective

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

* Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku

Social context of generalized and institutional trust in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klobucký Robert PhD.

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku

Elections to the bodies of communal self-government in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zagrapan Jozef PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ