Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Dana Jurkovičová PhD.

Medzinárodné projekty

TRANSLACORE - Kontrola translácie v Cancer European Network

Translational control in Cancer European Network

Doba trvania: 4.10.2022 - 3.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.

Precision-BTC-Ne - Presná medicína pri rakovine žlčových ciest

Precision medicine in biliary tract cancer

Doba trvania: 9.10.2023 - 8.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.


Národné projekty

Je hypoxia kľúčovým modulátorom DNA reparačnej kapacity a metabolizmu mitochondrií v odpovedi testikulárneho karcinómu na chemoterapiu?

Is hypoxia a master modulator of DNA repair capacity and mitochondrial dynamics in chemotherapy response in urogenital malignancies?

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.

* Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek.

The emerging role of the microbiome in hematologic cancer patients receiving high-dose chemotherapy with hematopoietic stem cell transplantation.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Čierniková Soňa PhD.

* Úloha poškodenia DNA a opravy v odpovedi nádorov urogenitálneho traktu na chemoterapiu na báze cisplatiny

Role of DNA damage and repair in response of urogenital cancers to cisplatin-based chemotherapy

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chovanec Miroslav PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ