Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Inna Melnyk, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • KUSIAK, N.V.** - MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika - YANKOVYCH, Halyna - KUSYAK, Andrii - FINDORÁKOVÁ, Lenka - MELNYK, Inna. Specific aspects of human immunoglobulin interactions with Fe3O4/≡Si(CH2)3NH2 nanocomposite surface. In Applied Nanoscience, 2023, vol., no., p. (2022: 0.485 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. (Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA
 • KYSHKAROVA, Viktoriia - YANKOVYCH, Halyna - WZOREK, Zbigniew - NOWAK, Anna K. - MELNYK, Inna**. Novel Synthesis Strategy for the Use of Silica-Based Composites Modified With Styrene-Acrylic Copolymer as High-Performance Adsorbents for Cationic Dyes Removal From Aqueous Environment. In ChemistrySelect, 2023, vol.8, p.e202301949. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.38 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2365-6549. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna. Syntéza a adsorpčný potenciál hybridných materiálov na báze oxidu kremičitého a prekurzorov polymérov s karboxylovými skupinami. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov, konferencia METALURGIA JUNIOR 05.-06. júna 2023, Herľany. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p.90-95. ISBN 978-80-553-4392-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • MELNYK, Inna** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - IVANIČOVÁ, Lucia - KAŇUCHOVÁ, Mária - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. Features of the surface layer structure of the magnetosensitive materials functionalized by silica with thiourea groups and their applying for selective Cu(II) and Au(III) ions removal. In Applied Surface Science, 2023, vol.609, p.155253. (2022: 6.7 - IF, Q1 - JCR, 1.187 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.155253 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna** - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya. Synthetic Conditions for Obtaining Different Types of Amine-Holding Silica Particles and Their Sorption Behavior. In Crystals, 2023, vol. 13 no.2, p.190. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.458 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13020190 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov) Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna**. Silica-based particles with enhanced functionality for environmental protection. In 10th EUROPEAN SILICON DAYS. - Montpellier, 2023. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: GII
 • MELNYK, Inna** - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - FURTAT, Iryna - YANKOVYCH, Halyna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. N-containing silica spherical particles: one-pot synthesis, particularities of structure, and extended applications. In 16th International Conference on Materials Chemistry : Book of abstract, MC16 3 - July 2023, Dublin, Ireland. - Dublin, Irsko : Royal Society of Chemistry, 2023, p. F24. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: GII
 • STOLIARCHUK, Natalyia** - TOMINA, Veronika - MELNYK, Inna. Functionalized polysilsesquioxane materials as sorbents of metals and organic substances. In Innowacje w Praktyce. - Lublin, Polsko : Centrum Innowacij Naukowo-Edukacyjnych, 2023, p.92. ISBN 978-83-943796-9-8. Typ: AFG
 • STOLIARCHUK, Natalyia** - TOMINA, Veronika - MELNYK, Inna. POLYSILSESQUIOXANE SILICAS WITH TRIAMINE GROUPS AS ADSORBENTS FOR METAL IONS. In Ľvovské chemické čítania – 2023. - Ľvov, Ukrajina : Видавництво від А до Я, 2023, p. 226. Typ: GII
 • TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - SEMESHKO, Olha - BARCZAK, Mariusz - MELNYK, Inna**. Diamine Groups on the Surface of Silica Particles as Complex-Forming Linkers for Metal Cations. In Molecules, 2023, vol. 28, no.1, p. 430. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28010430 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA
 • YANKOVYCH, Halyna** - BODNÁR, Gergő - ELSAESSER, Michael S. - FIZER, Maksym - STOROZHUK, Ludmyla - KOLEV, Hristo - MELNYK, Inna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava**. Carbon composites for rapid and effective photodegradation of 4-halogenophenols: characterization, removal performance, and computational studies. In Journal of Photochemistry and Photobiology. A: chemistry, 2023, vol. 441, art. no. 114753. (2022: 4.3 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1010-6030. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2023.114753 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA
 • YANKOVYCH, Halyna** - DUTKOVÁ, Erika - KYSHKAROVA, Viktoriia - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. A 'Turn-On' Carbamazepine Sensing Using a Luminescent SiO2/-(CH2)3NH2/-C6H5 System. In Chemosensors. ISSN 2227-9040. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA
 • YANKOVYCH, Halyna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava** - MELNYK, Inna**. A Review on Adsorbable Organic Halogens Treatment Technologies: Approaches and Application. In Sustainability, 2023, vol.15, no.12, p. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.664 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus