Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Inna Melnyk PhD.

Medzinárodné projekty

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine 09I03-03-V01-00098

The stipend for a scientist threatened by the war in Ukraine 09I03-03-V01-00098

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine 09I03-03-V01-00108

The stipend for a scientist threatened by the war in Ukraine 09I03-03-V01-00108

Doba trvania: 1.3.2023 - 28.2.2026
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.


Národné projekty

COMWAT - Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd

Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ