Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Inna Melnyk PhD.

Národné projekty

Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd

Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.

* Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti

Preparation of Materials for the Remediation of Old Mining Sites.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ