Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Inna Melnyk, PhD.

samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady /
Watsonova 45, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 7922612
Fax: +421 55 7922604
ORCID:
Číslo ORCID