Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ján Gálik CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* SCIATR - Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poranení miechy
The neuroprotection of synergic effect of the AT1 receptor blockade and AT2 receptor stimulation after traumatic spinal cord injury
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
* Využitie regulácie angiotenzínových receptorov v neuroprotekcii po traumatickom poranení miechy
Regulation of Angiotensin II receptors in neuroprotection after traumatic spinal cord injury
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ