Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ján Gálik CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Vývoj inovatívnej metódy na efektívnu liečbu poškodenia miechy.
Developing of innovative method of spinal cord injury effective treatment.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gálik Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

* Experimentálna t - Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume
The application of combined therapy to suppress secondary damage after spinal cord trauma
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDI-TOF/TOF štúdia)
Neuroprotection in the process of ischemic tolerance acquisition from the perspective of rat brain pathways monitoring (proteomic MALDI-TOF/TOF study)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Némethová Miroslava PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* SCIATR - Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poranení miechy
The neuroprotection of synergic effect of the AT1 receptor blockade and AT2 receptor stimulation after traumatic spinal cord injury
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
* Využitie regulácie angiotenzínových receptorov v neuroprotekcii po traumatickom poranení miechy
Regulation of Angiotensin II receptors in neuroprotection after traumatic spinal cord injury
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ