Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Martin Marko, PhD.

Vedecký pracovník
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
ORCID:
Číslo ORCID