Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Rusňáková Tarageľová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • DIDYK, Yuliya - MANGOVÁ, Barbara - ZHOVNERCHUK, Olha - CHVOSTÁČ, Michal - SELYEMOVÁ, Diana - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika. Urban hedgehogs as important hosts for hard ticks in Slovakia. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 76. ISBN 978-80-972239-1-5. (Czech and Slovak Parasitological Days. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFL
 • CHVOSTÁČ, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - MARGOS, G. - HEPNER, S. - DIDYK, Yuliya - STANKO, Michal - VÍCHOVÁ, Bronislava - FINGERLE, V. - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika. Borrelia burgdorferi sensu lato a jej variabilita v piatich Európskych krajinách. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.92-93. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. APVV 22-0372 : Získanie pravdivých informácií o kliešťoch. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • CHVOSTÁČ, Michal** - MANGOVÁ, Barbara - KAZIMÍROVÁ, Mária - DIDYK, Yuliya - CABAN, Radoslav - PURGATOVÁ, Slávka - RAJSKÁ, Petra - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika. Winter activity of ticks on game animals in the Small Carpathians (southwestern Slovakia). In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 88. ISBN 978-80-972239-1-5. (Czech and Slovak Parasitological Days. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. APVV 22-0372 : Získanie pravdivých informácií o kliešťoch. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFL
 • KAZIMÍROVÁ, Mária** - MANGOVÁ, Barbara - CHVOSTÁČ, Michal - DIDYK, Yuliya - DE ALBA, Paloma - MIRA, Anabela - PURGATOVÁ, Slávka - SELYEMOVÁ, Diana - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SCHNITTGER, Leonhard. The role of wildlife in the epidemiology of tick-borne diseases in Slovakia. In Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases, 2024, vol. 6, art. no. 100195. (2023: 1.7 - IF, Q3 - JCR, 0.919 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2667-114X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.crpvbd.2024.100195 Typ: ADMA
 • KAZIMÍROVÁ, Mária - MANGOVÁ, Barbara - DE ALBA, P. - MIRA, A. - CHVOSTÁČ, Michal - DIDYK, Yuliya - PURGATOVÁ, Slávka - SELYEMOVÁ, Diana - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SCHNITTGER, L. The role of big game in the epidemiology of tick-borne diseases in Slovakia. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 37. ISBN 978-80-972239-1-5. (Czech and Slovak Parasitological Days. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. Mária Kazimírová, Eva Špitalská, Veronika Rusňáková Tarageľová (eds.). 1. vyd. Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024. 91s. Dostupné na internete: http://paradni2024.sav.sk/. ISBN 978-80-972239-1-5 (Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: FAI
 • PURGATOVÁ, Slávka - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana - DIDYK, Yuliya - KAZIMÍROVÁ, Mária - MANGOVÁ, Barbara - RUIVO, M. - WIJNVELD, M. - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana. Seasonal activity of Ixodes ricinus ticks and role of game animals in the circulation of tick-borne pathogens in southwestern Slovakia. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 70. ISBN 978-80-972239-1-5. (Czech and Slovak Parasitological Days. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFL
 • RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana - MANGOVÁ, Barbara - CHVOSTÁČ, Michal - DIDYK, Yuliya - KAZIMÍROVÁ, Mária - PURGATOVÁ, Slávka - ŠUJANOVÁ, Alžbeta - BALOGH, Z. - GATIAL, E. - DERDÁKOVÁ, Markéta**. Citizen science in tick research in Slovakia (INFOTICK). In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 38. ISBN 978-80-972239-1-5. (Czech and Slovak Parasitological Days. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika** - SELYEMOVÁ, Diana - MANGOVÁ, Barbara - CHVOSTÁČ, Michal - DIDYK, Yuliya - KAZIMÍROVÁ, Mária - PURGATOVÁ, Slávka - ZHOVNERCHUK, Olha - ŠUJANOVÁ, Alžbeta - DERDÁKOVÁ, Markéta. Monitoring of the seasonal activity of Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus ticks in Bratislava using tick gardens. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 79. ISBN 978-80-972239-1-5. (Czech and Slovak Parasitological Days. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFL
 • SELYEMOVÁ, Diana** - ANTOLOVÁ, Daniela** - MANGOVÁ, Barbara - HALAPY, Júlia - LIČKOVÁ, Martina - FUMAČOVÁ, Sabina - SLÁVIKOVÁ, Monika - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta. Cats as a sentinel species for human infectious diseases – toxoplasmosis, trichinellosis, and COVID-19. In Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases, 2024, vol. 6, art. no. 100196. (2023: 1.7 - IF, Q3 - JCR, 0.919 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2667-114X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.crpvbd.2024.100196 (APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. Vega č. 2/0024/24 : Epidemiológia, genetická variabilita a zdravotné riziká zoonóznych parazitov Toxoplasma gondii a Toxocara spp. v urbánnych a rurálnych ekosystémoch Slovenska) Typ: ADMA
 • SELYEMOVÁ, Diana** - MANGOVÁ, Barbara - DIDYK, Yuliya - KAZIMÍROVÁ, Mária - CHVOSTÁČ, Michal - KUŠNIRIKOVÁ, A. - DERDÁKOVÁ, Markéta - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika. Genetic variability of multi-hosts pathogen: Anaplasma phagocytophilum in southern Slovakia. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 80. ISBN 978-80-972239-1-5. (Czech and Slovak Parasitological Days. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFL
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus