Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Rusňáková Tarageľová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CHVOSTÁČ, Michal - DIDYK, Yuliya - HEPNER, S. - MARGOS, G. - FINGERLE, V. - STANKO, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika. Borrelia burgdorferi s.l. and it´s genetic variability in five European countries. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023 / Abstract book, poster no., p18, p. 59. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Typ: AFK
  • PURGATOVÁ, Slávka - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - SELYEMOVÁ, Diana - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DIDYK, Yuliya - KAZIMÍROVÁ, Mária - MANGOVÁ, Barbara. Sympatric occurrence of five exophilic tick species in the Levice region (southwestern Slovakia) and their infection with tick-borne pathogens. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023 / Abstract book, poster no., p 25, p. 66. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Typ: AFK
  • RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana - KOČI, Juraj - CHVOSTÁČ, Michal - MANGOVÁ, Barbara - DIDYK, Yuliya - KAZIMÍROVÁ, Mária - MAHRÍKOVÁ, Lenka - KOLENČÍK, S. - DERDÁKOVÁ, Markéta. Two decades of research on Borrelia burgdorferi sensu lato prevalence and genetic variability in questing Ixodes ricinus ticks in Slovakia : P21. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 76. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Typ: GII
  • SELYEMOVÁ, Diana - MTIEROVÁ, Zuzana - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - CHVOSTÁČ, Michal - MANGOVÁ, Barbara - DIDYK, Yuliya - ŠPITÁLSKA, Eva - ŠUJANOVÁ, Alžbeta - VÁCLAV, Radovan - DERDÁKOVÁ, Markéta. Involvement of birds in the circulation of wide range of tick-borne pathogens : P41. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 82. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus