Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Veronika Rusňáková Tarageľová, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
Slovenská republika