Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Klara Kohoutová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KOHOUTOVÁ, Klara. Čtyřprocentní zákon a Luník IX : Estetizace veřejného prostoru pod drobnohledem. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2023, roč. 45, č. 10, s. 38-41. ISSN 0418-5129. Typ: ADEB
  • KOHOUTOVÁ, Klara. Německá místa paměti jako memento transferu Němců z Brna. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2023, vol. 13, no. 2, p. 7-34. ISSN 1804-753X. (Vega č. 2/0110/22 : Transfer Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne v dobovej propagande) Typ: ADEB
  • KOHOUTOVÁ, Klara. Nesmlouvavá a nezlomná : Milada Horáková a její význam pro moderní generace. In Stříbrný vítr, 2024, roč. 16, č. 1, s. 6-7. ISSN 2644-464X. Dostupné na internete: https://ceskyspolek.sk/sv-1-2024-cesky-spolek-v-kosicich-ma-za-sebou-30-let-existence/ Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus