Informačná stránka zamestnanca SAV

prof., RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • CSÁDEROVÁ, Lucia - GROSSMANNOVÁ, Katarína - PASTOREK, Jaromír - BARÁTHOVÁ, Monika. The impact of comorbidities treatment on tumorigenesis studied in 3D spheroid models. In ISCaM2018 - 5th Annual meeting : metabolic adaptations and targets in cancer. - Bratislava, 2018, p. 101-102.(VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese. VEGA 2/0064/18 : Vývoj 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie. ISCaM2018 - Annual meeting : Metabolic adaptations and targets in cancer). Typ: AFL
  • FABIANOVÁ, Andrea - BARÁTHOVÁ, Monika - CSÁDEROVÁ, Lucia - ŠIMKO, Veronika - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - LABUDOVÁ, Martina - PASTOREK, Jaromír. Hypoxic marker CA IX and adhesion mediator β-catenin are downregulated by lymphocytic choriomeningitis virus persistent infection. In Oncotarget, 2018, vol. 9, no. 16, p. 12879-12893. ISSN 1949-2553.(VEGA 2/0081/14 : Charakterizácia transportných dráh CA IX v nádorových bunkách pomocou analýzy v reálnom čase. VEGA 2/0146/12 : Objasnenie mechanizmov perzistentnej infekcie a šírenia vírusu Lymfocytárnej choriomeningitídy. APVV-0893-11 : Molekulárne mechanizmy spolupôsobenia stresových hormónov a hypoxie v nádorových bunkách: vplyv na expresiu a funkciu nádorového proteínu CA IX). Typ: ADMB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus