Informačná stránka zamestnanca SAV

prof., RNDr. Jaromír Pastorek DrSc. - projektová činnosť

Zamestnanec nemá žiadny aktuálny projekt.