Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Jaromír Pastorek DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese
Impact of comorbidity therapy on tumorigenesis and a role of the tumor microenvironment in this process
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastorek Jaromír DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ