Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Tereza Štolcová PhD.

Medzinárodné projekty

Europe Through Textiles: European Network for an integrated and interdisciplinary field in the Humanities

Europe Through Textiles: European Network for an integrated and interdisciplinary field in the Humanities

Doba trvania: 13.10.2020 - 12.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štolcová Tereza PhD.


Národné projekty

Výskum, interpretácia a reštaurovanie archeologických textilných nálezov

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štolcová Tereza PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ