Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Karol Sorby PhD.

Národné projekty

* Tradície a inovácie - formujúci činiteľ kultúrnej diverzity a vývoja civilizácií

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bucková Martina PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ