Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Mária Mastihubová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • CVEČKO, Matej - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Chemoselective enzymatic deacetylation of phenylpropanoid saccharides. In Eurocarb 21, p. 410. (The 21st European Carbohydrate Symposium) Typ: GII
 • HALUZ, Peter - KIS, Peter - CVEČKO, Matej - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír**. Acuminosylation of Tyrosol by a Commercial Diglycosidase. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, art. no. 5943. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24065943 Typ: ADCA
 • HALUZ, Peter - MASTIHUBOVÁ, Mária - KARNIŠOVÁ POTOCKÁ, Elena - PANČÍK, Filip - MASTIHUBA, Vladimír**. Robinobiosylation of tyrosol by seed meal from Rhamnus cathartica. In Chemical Papers, 2023, vol.77, p.7993 - 7998. (2022: 2.2 - IF, Q3 - JCR, 0.351 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-023-03027-4 Typ: ADNA
 • HALUZ, Peter - KARNIŠOVÁ POTOCKÁ, Elena - KIS, Peter - CVEČKO, Matej - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Nové enzýmové prípravy diglykozidov tyrozolu. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 54. ISBN 978-80-974246-3-3. (Drobnicov memoriál. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • HALUZ, Peter - CVEČKO, Matej - KARNIŠOVÁ POTOCKÁ, Elena - KIS, Peter - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Diglykozidázy ako nástroj syntézy štruktúrovaných diglykozidov. In 75. Zjazd chemikov. - Bratislava : Edičná rada tvorená predstaviteľmi chemického a farmaceutického priemyslu v súčinnosti so SChemS, SAV a ASCHFS., s. 92. ISSN 1336-7242. (75. zjazd chemikov) Typ: AFH
 • HALUZ, Peter - KARNIŠOVÁ POTOCKÁ, Elena - CVEČKO, Matej - KIS, Peter - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Diglycosidases as a new synthetic tool in biocatalysis. In Eurocarb 21, p. 438. (The 21st European Carbohydrate Symposium) Typ: GII
 • KARNIŠOVÁ POTOCKÁ, Elena - HALUZ, Peter - ČERNÁKOVÁ, Lucia - CVEČKO, Matej - KIS, Peter - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. From sources of oligosaccharides to bioactive glycophenolics with high potential in therapy. In WIRE’s 3rd : Book of abstracts, p. 73. ISBN 978-989-8806-69-7. (WIRE’s 3rd : Workshop) Typ: AFG
 • KARNIŠOVÁ POTOCKÁ, Elena - ČÍČOVÁ, Iveta - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Tyrosol - rutinoside prepared by transrutinosylation using Fagopyrum tataricum seed meal. In WIRE’s 3rd : Book of abstracts, p. ISBN 978-989-8806-69-7. (WIRE’s 3rd : Workshop) Typ: AFG
 • KARNIŠOVÁ POTOCKÁ, Elena - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Seed meal of Fagopyrum tataricum as catalyst for transrutinosylation of tyrosol and hydroxytyrosol. In BIOTRANS 2023. - La Rochelle, Francúzsko, p. N 586. (Bio Trans La Rochelle 2023) Typ: GII
 • MASTIHUBOVÁ, Mária** - MASTIHUBA, Vladimír. From Hamamelitannin Synthesis to the Study of Enzymatic Acylations of D-Hamamelose. In Biomolecules : Open Access Journal, 2023, vol. 13, art. no. 519. (2022: 5.5 - IF, Q1 - JCR, 1.074 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom13030519 Typ: ADMA
 • MASTIHUBOVÁ, Mária. Prínos enzymatickej acylácie ku syntéze prírodných glykofenolík. In 75. Zjazd chemikov. - Bratislava : Edičná rada tvorená predstaviteľmi chemického a farmaceutického priemyslu v súčinnosti so SChemS, SAV a ASCHFS., s. 68 - 69. ISSN 1336-7242. (75. zjazd chemikov) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus