Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Mária Mastihubová PhD.

Medzinárodné projekty

* FLAVOURsome - Budúcnosť rastlinnej stravy: Preklenutie medzery medzi novými bielkovinami a chutnosťou

Future of plant-based food: Bridging the gap of new proteins and FLAVOURsome

Doba trvania: 24.10.2023 - 23.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

* E-NICHE - Európska sieť v chemickej ekológii: preklad jazyka života do udržateľnosti

European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability

Doba trvania: 6.10.2023 - 5.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

GREENERING - Sieť zeleného chemického inžinierstva smerom k zvyšovaniu udržateľnosti procesov

Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)

Doba trvania: 14.10.2019 - 13.4.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.


Národné projekty

Bioinšpirovaný oxidačný kapling prírodných fenolov

Bioinspired oxidative coupling of natural phenols

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ