Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Mária Mastihubová PhD.

Medzinárodné projekty

GREENERING - Sieť zeleného chemického inžinierstva smerom k zvyšovaniu udržateľnosti procesov

Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)

Doba trvania: 14.10.2019 - 13.4.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.


Národné projekty

Bioinšpirovaný oxidačný kapling prírodných fenolov

Bioinspired oxidative coupling of natural phenols

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ