Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Katarína Moravčíková PhD.

Národné projekty

* Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Šprocha Branislav PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ