Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Marek Vaculík PhD.

Medzinárodné projekty

PLANTMETALS - Metabolizmus kovov v rastlinách

Trace metal metabolism in plants

Doba trvania: 8.10.2020 - 7.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vaculík Marek PhD.


Národné projekty

* Úloha kremíka v metabolických a biochemických procesoch rastlín vystavených stresu z toxických a potenciálne toxických prvkov

The role of silicon in metabolic and biochemical processes of plants exposed to stress induced by toxic and potentially toxic elements

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fialová Ivana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ