Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CSABAI, Zoltán** - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - BODA, Pál - ČIAMPOR, Fedor, ml. 50%, not great, not terrible: Pan-European gap-analysis shows the real status of the DNA barcode reference libraries in two aquatic invertebrate groups and points the way ahead. In Science of the Total Environment, 2023, vol. 863, ar. no. 160922. (2022: 9.8 - IF, Q1 - JCR, 1.946 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160922 Typ: ADCA
  • Limnologický spravodajca. Editor Zuzana Čiamporová-Zaťovičová. Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV. ISSN 2585-8475 Typ: GII
  • LAŠŠOVÁ, Kristína - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml.**. Description of the larva of Hypsilara (Coleoptera: Elmidae). In Zootaxa, 2023, vol. 5296, no. 1, p. 83-88. (2022: 0.9 - IF, Q3 - JCR, 0.526 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1175-5334. Dostupné na: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5296.1.8 Typ: ADCA
  • MACKO, Patrik - ŠAMULKOVÁ, Michaela - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml. - SVITOK, Marek - DERKA, Tomáš. „Menej je niekedy viac, ale viac nie je nikdy menej": Podenky (Ephemeroptera) Slovenska a ich skrytá diverzita : Zborník abstraktov. 14 jarný limnologický a algologický seminár SLS a SBS, 27.-28. apríl 2023, Richňava. In Limnologický spravodajca, 2023, roč. 17, č. Suppl. 1, s. 4. ISSN 2585-8475. Dostupné na internete: https://limnospol.sk/wp-content/uploads/2023/06/LS_2023_Suppl1_DEF.pdf (14. jarný limnologický a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
  • ŠAMULKOVÁ, Michaela - ČIAMPOR, Fedor, ml. - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Pomôžu nám inovatívne DNA metódy pri hodnotení ekologického stavu vôd? : Zborník abstraktov. 14 jarný limnologický a algologický seminár SLS a SBS, 27.-28. apríl 2023, Richňava. In Limnologický spravodajca, 2023, roč. 17, č. Suppl. 1, s. 6. ISSN 2585-8475. Dostupné na internete: https://limnospol.sk/wp-content/uploads/2023/06/LS_2023_Suppl1_DEF.pdf (14. jarný limnologický a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
  • TUHRINOVÁ, Kornélia - VARGOVČÍK, Ondrej - ČIAMPOR, Fedor, ml. - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Intro do analýzy environmentálnej DNA zo sedimentov plies Mlynickej doliny. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 610-615. ISBN 978-80-223-5608-4. Práca vyšla aj formou abstraktu: Zborník abstraktov. 14 jarný limnologický a algologický seminár SLS a SBS, 27.-28. apríl 2023, Richňava. In Limnologický spravodajca, 2023, roč. 17, č. Suppl. 1, s. 7. ISSN 2585-8475. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • VARGOVČÍK, Ondrej - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml. Voda, bentos a alkohol – Rozšírenie záberu vo výskume fauny tatranských plies metódou DNA metabarkódingu : Zborník abstraktov. 14 jarný limnologický a algologický seminár SLS a SBS, 27.-28. apríl 2023, Richňava. In Limnologický spravodajca, 2023, roč. 17, č. Suppl. 1, s. 8. ISSN 2585-8475. Dostupné na internete: https://limnospol.sk/wp-content/uploads/2023/06/LS_2023_Suppl1_DEF.pdf (14. jarný limnologický a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus