Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Miroslav Repka, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • SÁTOR, Ladislav - REPKA, Miroslav. Analysis of Temperature Fields in FGM Micro/Nano Solids by Moving Finite Element Method. In IEEE NAP-2023. 2023 IEEE 13th International Conference "Nanomaterials: Applications & Properties" : proceedings. - Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2023, p. TM03-1 - TM03-5. ISBN 979-835032908-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/NAP59739.2023.10310824 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií. Nanomaterials: Applications & Properties - 2023 : IEEE NAP-2023) Typ: ADMB
  • SLÁDEK, Ján** - SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav. Crack Propagation Arrest by the Joule Heating in Micro/Nano-Sized Structures. In Procedia Structural Integrity : FDM 2023 - 21st International Conference on Fracture, Damage and Structural Health Monitoring, 2024, vol. 52, pp. 133-142. (2023: 0.291 - SJR). ISSN 2452-3216. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2023.12.014 (SK-UA-21-0010 : Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus