Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Martin Sedlár PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gurňáková Jitka PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ