Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. Ing. Alexander Šatka CSc.

Medzinárodné projekty

* PhoBioS - Pochopenie interakcie svetlo - biologické povrchy: možnosti pre nové elektronické materiály a zariadenia

Understanding interaction light - biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices

Doba trvania: 19.10.2022 - 18.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hain Miroslav PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ