Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Perniš, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • PERNIŠ, Miroslav - SALAJ, Terézia - BELLOVÁ, Jana - DANCHENKO, Maksym - BARÁTH, Peter - KLUBICOVÁ, Katarína**. Secretome analysis revealed that cell wall remodeling and starch catabolism underlie the early stages of somatic embryogenesis in Pinus nigra. In Frontiers in Plant Science, 2023, vol.14, art.no.1225424. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.231 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-462X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1225424 Typ: ADCA
  • PERNIŠ, Miroslav - SALAJ, Terézia - BELLOVÁ, Jana - DANCHENKO, Maksym - BARÁTH, Peter - KLUBICOVÁ, Katarína. The role of the secretome in the early stages of somatic embryogenesis in Pinus nigra. In 5th INPPO Conference : book of abstracts, 22-25 May 2023. - Thessaloniki : International Plant Proteomics Organization, 2023, p. 72. Typ: GII
  • PERNIŠ, Miroslav - SALAJ, Terézia - DANCHENKO, Maksym - KOVÁČ, Andrej - KLUBICOVÁ, Katarína. Proteins secreted into the culture media of Pinus nigra Arn. embryogenic suspension cultures. In Innovative Woody Plant Cloning : First conference of Cost Action CA21157, 17 & 18 April 2023, Santiago de Compostela, SPAIN. - Santiago de Compostela : Faculty of Chemistry, University of Santiago de Compostela, 2023, p. 28. ISBN 978-84-09-50864-8. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus