Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

dr.sc. Siniša Habijanec PhD.

Medzinárodné projekty

* Nové slová - Nové slová – nové médiá – nové tendencie v jazyku a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku

New words, new media, new social and language tendency in Serbia and Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 30.12.2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.


Národné projekty

Historická fonol - Historická fonológia slovenčiny

Historical Phonology of the Slovak Language

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: dr.sc. Habijanec Siniša PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ