Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

dr.sc. Siniša Habijanec PhD.

Národné projekty

Historická fonol - Historická fonológia slovenčiny

Historical Phonology of the Slovak Language

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: dr.sc. Habijanec Siniša PhD.

* JAKOD - Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií

Language and Communication Aspects of Disinformation

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jarošová Alexandra CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ