Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Mgr. Dr. Péter Prohászka PhD.

Medzinárodné projekty

The System of Relations of the Byzantine Empire with the Carpathian Basin based on Numismatic Material

The System of Relations of the Byzantine Empire with the Carpathian Basin based on Numismatic Material

Doba trvania: 1.11.2022 - 31.10.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mgr. Dr. Prohászka Péter PhD.


Národné projekty

* Hospodárske zázemie "centier" vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku na severe Karpatskej kotliny.

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ