Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Dr. Péter Prohászka

Medzinárodné projekty

Publication of the Correspondance of Flóris Rómer and Arnold Ipolyi

Publication of the Correspondance of Flóris Rómer and Arnold Ipolyi

Doba trvania: 1.10.2022 - 1.7.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Prohászka Péter

The System of Relations of the Byzantine Empire with the Carpathian Basin based on Numismatic Material

The System of Relations of the Byzantine Empire with the Carpathian Basin based on Numismatic Material

Doba trvania: 1.11.2022 - 31.10.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Prohászka Péter

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ