Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Katarína Lopušná PhD.

Národné projekty

Herpesvírusové imunomodulátory ako noví kandidáti na liečbu rakoviny a zápalov

Herpesviral immunomodulators as novel candidates in therapy of cancer and inflammatory diseases

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lopušná Katarína PhD.

Kontrolné body a vírusové immunomodulatory v nádorovej terapii

Checkpoint molecules and viral immunomodulators in cancer therapy

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lopušná Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ