Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Matúš Orendáč PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* MGFS - Kovové geometricky frustrované systémy
Metallic geometrically frustrated systems
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020
* TESTIMONIES - Teoretické a experimentálne štúdium nanomateriálov na báze oxyhydridov prechodových kovov pre supravodivosť a fotokatalýzu
Theoretical and Experimental Study of Transition Metal Oxyhydride Nanomaterials for Superconductivity and Photocatalysis
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc.
Doba trvania: 1.10.2019 - 30.9.2022


Národné projekty

* FRUSTKOM - Frustrované kovové magnetické systémy
Frustrated metallic magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
* Vplyv extrémnych podmienok na silne korelované elektrónové systémy.
Influence of extreme conditions on strongly correlated electron systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ