Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Matúš Orendáč - projektová činnosť

Národné projekty

* FRUSTKOM - Frustrované kovové magnetické systémy
Frustrated metallic magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
* Vplyv extrémnych podmienok na silne korelované elektrónové systémy.
Influence of extreme conditions on strongly correlated electron systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ