Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Filip Květoň, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BABOR, K. - BIELY, Peter - FARKAŠ, Vladimír - KOÓŠ, Miroslav - LORENCOVÁ, Lenka - BLAHUTOVÁ, Jana - KVĚTOŇ, Filip. 70 rokov Chemického ústavu. Bratislava, Slovensko : SAV, Chemický ústav, 1. ISBN 978-80-971665-5-7 (Chemický ústav Slevenskej akademie vied : 70 rokov 1953-2023) Typ:
  • KIANIČKOVÁ, Kristína - PAKANOVÁ, Zuzana - KVĚTOŇ, Filip - HOLAZOVÁ, Alena - BARÁTH, Peter - MILJUŠ, Goran - NEDIĆ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav. Glykány apolipoproteínu C-III ako alternatívny diagnostický biomarker pri diagnostike kolorektálneho karcinómu. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 728 - 732. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • KIANIČKOVÁ, Kristína - PAKANOVÁ, Zuzana - KVĚTOŇ, Filip - HOLAZOVÁ, Alena - BARÁTH, Peter - MILJUŠ, Goran - NEDIĆ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav. O-glycoprofiling of serum apolipoprotein C-III in colorectal cancer. In Porto cancer : Abstract book. XXIX. - Univerzita Porto, p. 82. (Glycosylation in tumour biology and ITS Clinical Implications: : The Cancer bittersweet portrait) Typ: AFG
  • KIANIČKOVÁ, Kristína - PAŽITNÁ, Lucia - PAKANOVÁ, Zuzana - KVĚTOŇ, Filip - BABÁL, P. - DUARTE, HO - REIS, CA - BARÁTH, Peter - KATRLÍK, Jaroslav. Glycan analysis of lung tissue: in relation with COVID-19 disease. In Glyco Bio Tec 2023. - Magdeburg, Nemecko : Max planck institute for dynamics of complex technical systems Magdeburg, 2023, p. 92. (Glyco Bio tec 2023) Typ: GII
  • KODRÍKOVÁ, Rebeka - PAKANOVÁ, Zuzana** - KRCHŇÁK, Maroš - ŠEDIVÁ, Mária - ŠESTÁK, Sergej - KVĚTOŇ, Filip - BEKE, Gábor - ŠALIGOVÁ, Anna - SKALICKÁ, Katarína - BRENNEROVÁ, Katarína - JANČOVÁ, Emília - BARÁTH, Peter - MUCHA, Ján - NEMČOVIČ, Marek. N-Glycoprofiling of SLC35A2-CDG: Patient with a Novel Hemizygous Variant. In Biomedicines, 2023, vol. 11, no.580, art. no. 11020580. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines11020580 Typ: ADCA
  • PAKANOVÁ, Zuzana - KIANIČKOVÁ, Kristína - PANČÍK, Filip - PAŽITNÁ, Lucia - KVĚTOŇ, Filip - NEMČOVIČ, Marek - JANEGA, Pavol - JANEGOVÁ, Andrea - MUCHA, Ján - BARÁTH, Peter - KATRLÍK, Jaroslav. Optimalization of lung tissue N-glycoprofile analysis. In Eurocarb 21, p. 499. Dostupné na internete: https://www.eurocarb2023.com/wp-content/uploads/2023/Abstract-book/Eurocarb21-Abstract-Book-1.pdf (The 21st European Carbohydrate Symposium) Typ: GII
  • PANČÍK, Filip** - PAKANOVÁ, Zuzana - NEMČOVIČ, Marek - KVĚTOŇ, Filip - ŠALIGOVÁ, Anna - HLAVATÁ, Anna - KOZMON, Stanislav - BARÁTH, Peter. Application of MALDI-TOF Mass Spectrometry for Non-invasive Diagnostics of Mucopolysaccharidosis IIIA. In Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening, 2023, vol. 1, art. no. e0222022. (2022: 0.174 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2326-4594. Dostupné na: https://doi.org/10.1590/2326-4594-JIEMS-2022-0009 Typ: ADMB
  • PANČÍK, Filip - PAKANOVÁ, Zuzana - KODRÍKOVÁ, Rebeka - KRCHŇÁK, Maroš - KVĚTOŇ, Filip - NEMČOVIČ, Marek - KOZMON, Stanislav - BARÁTH, Peter. MALDI-TOF/TOF analysis of human milk oligosaccharide present in permethylated urine samples of an infant. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 798 - 803. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • PANČÍK, Filip - PAKANOVÁ, Zuzana - KODRÍKOVÁ, Rebeka - KRCHŇÁK, Maroš - KVĚTOŇ, Filip - ŠALIGOVÁ, Anna - ŠEBOVÁ, Claudia - HLAVATÁ, Anna - JURÍČKOVÁ, Katarína - NEMČOVIČ, Marek - KOZMON, Stanislav - BARÁTH, Peter. Neinvazívny prístup k diagnostike mukopolysacharidózy IIIA. In 36. pracovní dny : Dědičné metabolické poruchy. - Solen, s.r.o., s. 48. ISBN 978-80-7471-449-8. (36. pracovní dny : Dědičné metabolické poruchy) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus