Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Filip Květoň, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KIANIČKOVÁ, Kristína - PAŽITNÁ, Lucia - PAKANOVÁ, Zuzana - KVĚTOŇ, Filip - BABÁL, P. - DUARTE, HO - REIS, CA - BARÁTH, Peter - KATRLÍK, Jaroslav. Glycan analysis of lung tissue: in relation with COVID-19 disease. In Glyco Bio Tec 2023. - Magdeburg, Nemecko : Max planck institute for dynamics of complex technical systems Magdeburg, 2023, p. 92. (Glyco Bio tec 2023) Typ: GII
  • KODRÍKOVÁ, Rebeka - PAKANOVÁ, Zuzana** - KRCHŇÁK, Maroš - ŠEDIVÁ, Mária - ŠESTÁK, Sergej - KVĚTOŇ, Filip - BEKE, Gábor - ŠALIGOVÁ, Anna - SKALICKÁ, Katarína - BRENNEROVÁ, Katarína - JANČOVÁ, Emília - BARÁTH, Peter - MUCHA, Ján - NEMČOVIČ, Marek. N-Glycoprofiling of SLC35A2-CDG: Patient with a Novel Hemizygous Variant. In Biomedicines, 2023, vol. 11, no.580, art. no. 11020580. ISSN 2227-9059. Typ: ADCA
  • KODRÍKOVÁ, Rebeka - PAKANOVÁ, Zuzana** - KRCHŇÁK, Maroš - ŠEDIVÁ, Mária - ŠESTÁK, Sergej - KVĚTOŇ, Filip - BEKE, Gábor - ŠALIGOVÁ, Anna - SKALICKÁ, Katarína - BRENNEROVÁ, Katarína - JANČOVÁ, Emília - BARÁTH, Peter - MUCHA, Ján - NEMČOVIČ, Marek. N-Glycoprofiling of SLC35A2-CDG: Patient with a Novel Hemizygous Variant. In Biomedicines, 2023, vol.11, no.580, art. no. 11020580. ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines11020580 Typ: ADCA
  • PANČÍK, Filip** - PAKANOVÁ, Zuzana - NEMČOVIČ, Marek - KVĚTOŇ, Filip - ŠALIGOVÁ, Anna - HLAVATÁ, Anna - KOZMON, Stanislav - BARÁTH, Peter. Application of MALDI-TOF Mass Spectrometry for Non-invasive Diagnostics of Mucopolysaccharidosis IIIA. In Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening, 2023, vol. 1, e 20222022. ISSN 2326-4594. Dostupné na: https://doi.org/10.1590/2326-4594-JIEMS-2022-0009 Typ:
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus