Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Filip Květoň PhD.

Medzinárodné projekty

* Charakterizácia geneticky modifikovaných PMM2-CDG fibroblastov ako nástroj pre objasnenie molekulárnej podstaty ochorenia a vývoj terapeutických prístupov

Characterization of engineered PMM2-CDG fibroblasts as tools for deciphering the molecular basis of the disease and developing therapeutic approaches

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pakanová Zuzana PhD.

Net4Brain - Komplexná sieť proti rakovine mozgu

A Comprehensive Network Against Brain Cancer

Doba trvania: 30.10.2023 - 29.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Květoň Filip PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ