Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Monika Šramková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. - ŠRAMKOVÁ, Monika. Biological Safety of Innovative Nanocomposites with Therapeutic Potential. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [41]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Typ: AFH
  • BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. - ŠRAMKOVÁ, Monika. Genotoxic effect of selected hydrogels loaded with superparamagnetic iron oxide nanoparticles potentially applied in regenerative medicine. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 50. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
  • BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. - ŠRAMKOVÁ, Monika. Genotoxicity of selected hydrogels loaded with iron oxide nanoparticles for potential application in regenerative medicine : P13. In 51st European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) & 27th Spanish Environmental Mutagenesis and Genomics Society (SEMA) meeting : Abstract Book. 1. ed. - Málaga : Environmental Mutagenesis and Genomics Society, 2023, p. 107. (VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. 51st European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) & 27th Spanish Environmental Mutagenesis and Genomics Society (SEMA) meeting) Typ: GII
  • Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. Editori: A. Gábelová, M. Šramková. Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023. 71 s. ISBN 978-80-972247-9-0 (Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: FAI
  • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - LUDWIG, Nicole - DIENER, Caroline - ŠRAMKOVÁ, Monika - KOZICS, Katarína - JAKIČ, Kristína - BASTUS, Neus G. - MORIONES, Oscar Hernando - LISKOVA, A. - KRIVOSIKOVA, Zora - ROLLEROVÁ, Eva - MANOVÁ, Alena - DUBAJ, Tibor - PUNTES, Victor - SIMON, Peter - WSÓLOVÁ, Ladislava - TULINSKÁ, J. - SMOLKOVÁ, Božena - MEESE, E. - GÁBELOVÁ, Alena. Residual metal nanoparticles accumulated in the body induce late toxic effects and alterations in transcriptional and miRNA landscape. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 36. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
  • ŠRAMKOVÁ, Monika - BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. Risk assessment of innovative nanohydrogels developed for skin regeneration applications. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 17. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxilcology and Cancer Prevention. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
  • ŠRAMKOVÁ, Monika - CELKOVÁ, E. - BÁLINTOVÁ, Lucia - MESÁROŠOVÁ, Monika. In vitro cell responses and cell-cell interactions upon xenobiotic exposure of renal and hepatic cells : P26. In 51st European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) & 27th Spanish Environmental Mutagenesis and Genomics Society (SEMA) meeting : Abstract Book. 1. ed. - Málaga : Environmental Mutagenesis and Genomics Society, 2023, p. 121. (51st European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) & 27th Spanish Environmental Mutagenesis and Genomics Society (SEMA) meeting. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. APVV-20-0494 : Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus