Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., FIACS

vedúci vedecký pracovník DrSc. (I)
Ústav pre výskum srdca, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 3229 2430
Výskumné zameranie:
ischémia myokardu, kardioprotekcia, bunkové adaptačné mechanizmy, civilizačné ochorenia
ORCID:
Číslo ORCID