Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pomoc ukrajinským vedcom

  • Pripravované štipendiá sa týkajú záujemcov o vedeckú prácu na našich ústavoch, ktorí (po 1.2.2022) boli nútení prísť alebo ešte prídu na Slovensko a spĺňajú kritéria na vedeckého pracovníka na úrovni postdoktorand, samostatný vedecký pracovník (minimálne 75% kvalifikačných požiadaviek IIa) a vedúci vedecký pracovník (150% kvalifikačných požiadaviek IIa). Finančná podpora je určená na obdobie 36 mesiacov bude ňou možné pokryť mzdové nároky vybraných uchádzačov na úrovni priemernej mzdy na uvedených kvalifikačných stupňoch.
  • Výzva je otvorená od 19.05.2022 až do vyčerpania prostriedkov, najneskôr však do 31. decembra 2022. Každý žiadateľ (teda aj každá organizácia SAV) podáva žiadosť samostatne a podpisuje ju štatutár organizácie. Zároveň každá inštitúcia môže podať ľubovoľný počet žiadostí. Celkovo bude vo výzve podporených 100-150 žiadostí.
  • Pri podávaní žiadostí je potrebné postupovať podľa inštrukcií zverejnených na webovej stránke Úradu vlády SR - Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine
  • SAV je partnerom iniciatívy Science for Ukraine, ktorá na medzinárodnej báze sústreďuje informácie o podpore ukrajinským vedcom
Science for Ukraine

Ako sme pomohli

  • SAV sa usiluje v rámci svojich možností pomôcť ukrajinským kolegom a ich rodinám formou poskytovania dočasného ubytovania v rámci svojich ubytovacích zariadení.
  • Pomáhajú aj jednotlivé organizácie SAV