Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Pomoc ukrajinským vedcom

  • Pripravované štipendiá sa týkajú záujemcov o vedeckú prácu na našich ústavoch, ktorí (po 1.2.2022) boli nútení prísť alebo ešte prídu na Slovensko a spĺňajú kritéria na vedeckého pracovníka na úrovni postdoktorand, samostatný vedecký pracovník (minimálne 75% kvalifikačných požiadaviek IIa) a vedúci vedecký pracovník (150% kvalifikačných požiadaviek IIa). Predpokladané vypísanie schémy je po 1. apríli 2022 s tým, že na obdobie 36 mesiacov bude možné pokryť mzdové nároky vybraných uchádzačov na úrovni priemernej mzdy na uvedených kvalifikačných stupňoch. Prijímajúci ústav bude mať príspevok na výskum (rozdielny pre laboratórne a nelaboratórne vedy podobný ako pri schéme SASPRO II). Alokácia by mala umožniť podporiť niekoľko desiatok uchádzačov na ústavoch SAV.
  • Kontakt: ukrajina@savba.sk
    V predmete emailu prosíme uveďte: Žiadosť o študijný pobyt
  • SAV je partnerom iniciatívy Science for Ukraine, ktorá na medzinárodnej báze sústreďuje informácie o podpore ukrajinským vedcom
Science for Ukraine

Ako sme pomohli

  • SAV sa usiluje v rámci svojich možností pomôcť ukrajinským kolegom a ich rodinám formou poskytovania dočasného ubytovania v rámci svojich ubytovacích zariadení.
Pomáhajú aj jednotlivé organizácie SAV: