Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Užitočné linky pre záujemcov o pobyt a štúdium v SR

  • Štátna elektronická databáza vzdelávania
    (automatizovaný systém na zhromažďovanie, registráciu, spracovanie, ukladanie a ochranu informácií a údajov o otázkach vzdelávania, ktorú spravuje Ministerstvo školstva Ukrajiny).